Gepubliceerd op: zondag 10 april 2011

Interview met Seth Siegelaub

Koen Brams van De Witte Raaf had een interview met Seth Siegelaub, wegbereider van de ‘conceptuele’ kunst.  Het gesprek ging vooral over Stichting Egress Foundation:

Koen Brams: De website van Egress, jouw stichting, omvat tamelijk weinig informatie over de geschiedenis van Egress. Wanneer is de stichting opgericht en wie maakt er deel van uit?

Seth Siegelaub: Egress is een twaalftal jaar geleden gesticht door mezelf en voorlopig ben ik het enige lid. Alle formaliteiten zijn geruime tijd geleden in orde gebracht, maar de stichting heeft lang een sluimerend bestaan geleid. Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met de bouw van de website, die echter nog steeds verre van voltooid is.

K.B.: Wat is de precieze doelstelling van de stichting?

S.S.: Egress wil kritisch bijdragen aan het onderzoek op het gebied van a) hedendaagse kunsttheorie; b) legale kwesties op het gebied van de kunst; c) de geschiedenis van textiel; d) tijd en oorzakelijkheid in de fysica. Dat zijn de terreinen waarvoor ik de afgelopen 50 jaar belangstelling had. De website brengt deze interessegebieden bij elkaar en geeft er informatie over, voornamelijk van bibliografische aard. Het is de bedoeling dat steeds meer informatie beschikbaar komt, ook in verband met de onderzoeksprojecten die ik hoop te faciliteren. De website zou een platform moeten zijn om verder onderzoek over deze thema’s aan te moedigen. Egress beschikt echter niet over zoveel geld. De stichting zal zich niet bezighouden met (de ondersteuning van) tentoonstellingen of boeken, maar ze zal wel matching grants ter beschikking stellen aan welomlijnde, bescheiden onderzoeksprojecten waarvan de resultaten vrijelijk toegankelijk moeten zijn.

Lees verder op De Witte Raaf.

Over de auteur