Gepubliceerd op: maandag 11 april 2011

Gruweletser, Baele, Dijkstra,

“Ik moet wat bekennen. Ik ben geen schrijver. Ik zou zeer graag een schrijver willen zijn. Ik ben jaloers op mensen die kunnen schrijven. Het kost mij moeite. Het kofschip is een ware slagkruiser voor mij. Jullie hebben het maar gemakkelijk. Zodra jullie iets zeggen geen gestuntel, geen haperende woorden. Nooit voor gek staan in een groep omdat je met je brabbelende braakbal louter de lachspieren van de menigte opwekt. Ik ben bang dat een goede zin niet voor mij is weggelegd.” beeldend kunstenaar Gruweletser op Potjeart


De Chinese kunstenaar Cai Guo-Qiang assembleerde 99 wolven (meer over taxidermistische kunstenaars op Flavorwire)

*

“de weemoed om het goede, de nostalgie naar een wereld van het schone, dat in het lelijke wordt uitgedrukt. Maar wat is lelijk en wat is mooi in deze schilderkunstige werkelijkheid? Waarom kunnen we onze ogen niet afhouden van dat wat sterft?”  – Johan Velter over een expositie van Bart Baele in Kalken.

*

Museum De Pont in Tilburg heeft een expositie lopen van de Nederlandse fotografe Ineke Dijkstra. Erik De Smedt schreef er een impressie over op zijn blog.

*

Literaire tijdschriften gedijen aardig in Amerika  (NYT)

*

“De toekomst van ons land is: meertaligheid. De wettelijke eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië is, net zoals de tweetaligheid van Brussel, een fictie. Het Engels rukt hoe langer hoe meer op als lingua franca. Het is het communicatie-instrument bij uitstek voor alle anderstaligen die zich op ons grondgebied bevinden. Iedere Belg, Vlaming, Waal of Brusselaar moet daarom minstens drietalig zijn. Wallonië geeft het goede voorbeeld met zijn onderdompelingsscholen. Wanneer volgt Vlaanderen? Een meertalig België kan buitenlanders wat ruimhartiger en gastvrijer ontvangen dan nu het geval is. We gaan toch ooit eens ophouden met mensen, die zich hier voor een jaar of drie vestigen, te verplichten zich aan te passen aan onze verouderde taalwetgeving?” – ex-VRT journalis Walter Zinzen.

Over de auteur