Gepubliceerd op: woensdag 16 februari 2011

Uit Moldavië, de dichter Emilian Galaicu-Păun

Emilian Galaicu-Păun (1964) is een dichter uit Moldavië, een republiek gesitueerd tussen Roemenië en de Oekraïne. De hoofdstad is Chisinau. Het land geldt als een van de armste landen in Europa. Galaicu-Păun is redacteur van het Roemeense literaire tijdschrift  Vatra magazine en eindredacteur van Cartier Publishing House. Van Galaicu-Păun verschenen verschillende dichtbundels, sommigen werden vertaald in het Duits. Hij schreef ook een essay: The Poetry after Poetry (Cartier, 1999). Hij houdt een blog bij op europalibera.

In dit interview zegt hij o.m. het volgende: “Ik ben het eens met de critici die beweren dat de dichters van de jaren ’90 en van het nieuwe millenium diep beïnvloed zijn door de generatie van de jaren ’80. Met andere woorden, de postmoderne traditie waarvan de basis in de jaren ’80 werd gelegd, neemt nu een prominente plaats in in de nationale literatuur. Schrijvers als Mircea Nedelciu, Gheorghe Craciun of Ioan Flora spelen hierbij een centrale rol.”

Onderstaand fragment komt uit het gedicht VAccA:

“(…) repeat
along with us: a poem
is—exactly the same as an empire. it has the stomach
of a bovine: hardly has it swallowed words when it starts
to digest them: its milk
we drink in the evening we drink it at noon in the morning we drink it and at night we drink it
and we drink it.
signed: iosif vis-

Twee vertaalde gedichten van Emilian Galaicu-Păun zijn hier te lezen.

Over de auteur