Gepubliceerd op: zondag 27 februari 2011

Hafid Bouazza, ‘Heidense vreugde’

“(…)  schrijven heeft alles met structuur te maken en het aantal woorden bepaalt de structuur van wat men schrijven gaat (zie dezelfde illustratie). En zomaar knippen en snijden in een zorgvuldig gestructureerd stuk, kan een pofbroek opleveren waar men een kamerjas uitgestippeld had. De dichter droomt, denkt en doedelt al arbeidend (idem dito), maar de grafische wetten voor paginaopmaak zijn onverbiddelijk. Gelukkig had ik nog enige originelen en heb ik die opgenomen in plaats van de gedrukte versies. Bij andere artikelen heb ik zo goed en zo kwaad als het ging uit mijn geheugen de ontbrekende gedeelten opgediept en ze herenigd met hun magen van alinea’s en in sommige gevallen uitgebreid met nieuwelingen van huidige inzichten in de vorm van voetnoten. We blijven namelijk groeien en al groeiende herlezen..”

Uit Heidense vreugde, een binnenkort te verschijnen essaybundel van Hafid Bouazza.

Over de auteur