Gepubliceerd op: zaterdag 26 februari 2011

Dirk Van Bastelaere pleit voor autonoom Antwerps stadsgewest

De Morgen, 26 februari 2011.  “Gezocht: een Bart De Wever voor de kunst.”  In dit artikel peilt  journalist Bart Eeckhout naar de mening van intellectuelen als Matthijs De Ridder, Kevin Absillis over de gespannen relatie tussen de N-VA en de culturele spraakmakers. Ook dichter Dirk Van Bastelaere werd gepolst:

“Een provincialist of separatist wil dichter Dirk Van Bastelaere zich niet noemen, en rechts al helemaal niet. Hij verbaasde zijn omgeving onlangs wel met een pleidooi voor een zeer verregaande staatshervorming. Van Bastelaere zag het licht bij zijn werk voor HR-bedrijf SD Worx. “Veel collega-kunstenaars komen uit een beschermd, gesubsidieerd milieu.  Die veiligheid vertekent hun wereldbeeld. Ze betogen voor solidariteit maar weten zo weinig van de socio-economische realiteit. Wie verdient het meeste onze solidariteit: De Franstalige die evenveel kansen heeft als de Vlaamse werkzoekende of mijn Bulgaarse en Marokkaanse buren, die nergens kansen krijgen? Daarover gaat voor mij het debat over staatshervorming.”
Van Bastelaere is een zeldzame uitzondering in de ‘hoge cultuur’ die openlijk durft te sympathiseren met het N-VA-gedachtegoed. “Ik ben niet blij met de manier waarop ook De Wever zo gretig de confrontatie opzoekt met ‘de linkse intellegentsia’, maar ik stoor me evengoed aan de gemakzucht van die intellectuelen. De staten in de VS zijn veel autonomer dan onze deelstaten, dus waar zit het gevaar? Vroeger lachten vrienden me uit met de stelling dat Antwerpen dan ook maar autonoom moet worden. Vandaag zeg ik: waarom niet? Misschienis een Antwerps stadsgewest inderdaad wel het juiste niveau om een adequaat havenbeleid te voeren”

Over de auteur