Gepubliceerd op: dinsdag 22 februari 2011

Arnon Grunberg 40 – feest in Sala

Uitnodigingskaart van Grunberg voor zijn 40e verjaardag.

“Vanuit de hele wereld zijn de vrienden van de schrijver Arnon Grunberg onderweg om in de Noord-Argentijnse stad Salta zijn veertigste verjaardag te vieren. De schrijver heeft, naar eigen zeggen, zijn honderd beste vrienden daarvoor uitgenodigd. Hij zorgt in Salta voor onderdak en vertier – de vrienden moeten zelf voor transport naar Salta zorgen.”  (De Standaard)

Deze man zal er alvast niet zijn.

Tzum had onlangs met Grunberg een interview:

“U lijkt het interview te overschatten. Er is leven buiten het interview. En ik weet niet hoe breed u interview wil definiëren. Elk gesprek kan worden opgevat als een interview, maar ik geloof niet dat elk gesprek per definitie nutteloos is geworden. Wel dat de interviews zoals die aan ons voorbij trekken om diverse redenen nutteloos lijken. De journalist heeft niet de tijd zich grondig voor te bereiden, noch heeft hij de mogelijkheden werkelijk op zoek te gaan naar iets, laten we het even ‘iets’ noemen, uit angst dat het publiek zou afhaken.
En de geïnterviewde heeft iets te verkopen. Hij weet steeds beter hoe hij moet verkopen. Vandaar dat de frasen waarmee de interviews volstaan zo onbeduidend zijn. Of dit interview daaraan ontsnapt kan en mag ik niet beoordelen.
Wel meen ik dat ik uw vragen altijd serieus heb genomen, al viel me dat bij een enkele vraag moeilijk. Maar ze leken steeds beter te worden, de vragen, wellicht had u hetzelfde gevoel over de antwoorden.”

Over de auteur