Gepubliceerd op: donderdag 25 april 2019

R17: Jonathan Griffioen – BROM 2

 

het jaar 626 na christus
een club wolbladige vruchtlichamen vol knobbelen kwam
op zilver geschilderde paarden
over de rijn in een oranjegroen wortelgroentekostuum
(als kluwen schimmeldraden of de winter is in aantocht blaasmuziek)
aan een droomziek brein ontsproten
joods-christelijke wortels

iedereen die ik liefheb is onder dwang gedoopt
zit voor de hut
en de wortelgroenteridderclub (wetend
dat buma hen op een dag het begin zal noemen)
lijkt totaal onaangedaan
zelfs trots en druipt af
een emmer boven een put
vliegt in brand
vogels vliegen in brand
koeien ontploffen tonderzwammen
berkenzwammen alle
houtrotschimmels ontploffen
de knobbelen aan het begin van mijn voorhoofd
staan bijzonder duidelijk uit
ik kan als alleen in een mazda niks beginnen
ik moet mij namen herinneren

verderop in de kaapse bossen ondertussen
droomt een hert van een kolossaal gewei
het hert bidt tot god
het smeekt god
gun mij het grootste gewei van de kudde
voor het hert (het koppetje trilt op de nek)
is het pruikgewei amper te dragen
maar het vangt een zacht krakend radiosignaal op

 

Over de auteur

Ranonkeljaar

- Het bijzondere boek Ranonkel verscheen in 1969. Het bestaat dus 50 jaar. Bovendien is de schrijver, Jacques Hamelink, in januari 80 jaar oud geworden. Alle reden om 2019 uit te roepen tot Ranonkeljaar. Iedere week behandelen we op ooteoote.nl een hoofdstuk.