Gepubliceerd op: zondag 1 juni 2014

Politieke lente

politiekelente

Zondagmiddag 15 juni 2014 in Perdu
Aanvang: 15.30 u
Reserveren

Met: Martín Gambarotta, Ruud Kaulingfreks, Bodil Kok, Marwin Vos e.a.

Revolutionair protest in oude vorm, op bijvoorbeeld de pleinen van een stad, is niet langer toereikend om tot sociale en politieke omwentelingen te komen, betoogde filosoof Giorgio Agamben in Athene najaar 2013 in zijn publieke lezing “From the State of Control to a Praxis of Destituent Power”. Naast een pleidooi voor nieuwe concepten en theorievorming in antwoord op de tot security state verworden westerse democratieën, roept Agamben op tot een herontdekking van leefvormen en gewoonten die tot een nieuwe verbeelding van politiek leven kunnen komen. Filosoof Jean-Luc Nancy stelt dat het menselijk samenzijn op zichzelf al politiek is en organisatie daarvan het politiek potentieel tekort doet. Heeft politieke lente een nieuwe verbeelding nodig? In taal, theorie of op de pleinen van de stad? Zondagmiddag 15 juni in Perdu gaan dichters en filosofen met voordracht en lezingen in op het fenomeen politieke lente.

*

Nobody is illegal. Nobody is legal’

Antropoloog en Perduredacteur Herbert Ploegman bezocht vorig jaar in Griekenland de ‘School voor het leren van vrijheid’, een door kritische stedelingen bezet gebouw in Thessaloniki. Hij signaleert de behoefte aan nieuwe gewoonten, organisatie- en levensvormen en bevraagt met de huidige gebruikers de juridische categorie van (il)legaliteit. In het eveneens op Ooteoote.nl gepubliceerde essay ‘Chaos in crisis – can squatted buildings be a solution to Greece’s social ills?doet hij verslag van zijn eerste bevindingen.

Over de auteur

- Herbert Ploegman is antropoloog en redacteur bij Tijdschrift Kunstlicht, en tot voorkort bij Perdu. Hij doet momenteel onderzoek naar materialiteit in grassroots praktijken in Athene.