Gepubliceerd op: maandag 22 april 2013

Bezette stad #2 Gentrificatie

Aanstaande vrijdag 26 april 2013 in Perdu

Bezette Stad II Gentrificatie: de verbeelding van de maakbare stad

Met: Annalies Teernsta, Özkan Gölpinar, Matthijs Ponte, Jan-Willem Anker en Golfstromen.

Tweede avond in de reeks ‘Bezette stad’, een doorlopend onderzoek naar de betekenis van stad, politiek en kunst in Amsterdam en verre omstreken.

Perdu organiseert in 2013 een reeks avonden rondom het thema ‘Bezette stad’. Interdisciplinaire programma’s waarin we onderzoek doen naar de bezette stad, bezetting van de stad en de rol die kunst, literatuur en in het bijzonder de poëzie hierin spelen. We stellen vragen vanuit de filosofie, architectuur, politiek, culturele kritiek en voor elk programma gaat een dichter de bezette stad in om deze te thematiseren, deconstrueren en te herdefiniëren in zijn poëzie. Daarnaast zijn er discussies, lezingen en voordrachten.

Tijdens Bezette stad II gaan we in op het thema gentrificatie en het ideaal van de maakbare stad. Van belwinkels naar supermarkten voor eerlijk eten, van volksbuurt naar yuppenwijk: het gebeurde talloze wijken in grote steden. Vastgoedprijzen stegen en de ‘leefbaarheid’ werd significant verbeterd. Dit proces van sociale, economische en culturele opwaardering wordt gentrificatie genoemd en speelt een belangrijke rol in stadsvernieuwingsprojecten. Maakbaarheid is het sleutelwoord in deze nieuwe verbeeldingen van de sociale ruimte. Welke principes en belangen zijn leidend bij deze vernieuwingen en welke rol is weggelegd voor de (poëtische) verbeelding

Annalies Teernstra (sociaal geograaf aan de UvA) verzorgt een inleiding over het fenomeen gentrificatie en de opwaarderingsprocessen die daarin een rol spelen.

Özkan Gölpinar (schrijver en publicist, verbonden aan het Mondriaanfonds) gaat in op de rol van kunst in de stad. Kunstprojecten worden regelmatig ingezet om de leefbaarheid van een buurt te verbeteren. Daarbij rijst de vraag of kunst nog een vrijplaats van verbeelding is, of dat die wordt ingelijfd in waardevermeerderingsprocessen.

Matthijs Ponte (filosoof en dichter) zal het hebben over de postautonomia-filosofie, van onder meer Franco ‘Bifo’ Berardi, waarin dieper wordt ingegaan op de verbeelding van de sociale ruimte en het belang van kunst daarin. Berardi pleit ervoor de leefbaarheid te vergroten door de stad her-uit-te-vinden als een ‘erotische plek’, waarin gemeenschappelijkheid een groot goed is: ‘Laten we elkaar bezetten’.

Creatief designcollectief Golfstromen laat het videogameproject ‘gentrification battlefield’ zien, dat in 2011 tentoongesteld werd in het MOMA. http://golfstromen.nl/

Voor deze editie van Bezette stad sturen we dichter en romanschrijver Jan-Willem Anker de Van der Pek-buurt in, een wijk in Amsterdam-Noord die op dit moment stevig ‘in de lift zit’. Hoe ziet de poëtische verbeelding van zevenduizend vierkante meter winkeloppervlak in aanbouw eruit?

Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang: 20:30 uur. Deur open: 20:00 uur.

Voor reserveren, zie www.perdu.nl

bezette stad_header2

Over de auteur

-

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. […] tekst werd uitgesproken als lezing op een Avond over gentrification in Perdu op 26 april […]

  2. […] tekst werd uitgesproken als lezing op een Avond over gentrification in Perdu op 26 april […]