Gepubliceerd op: zondag 29 april 2012

Vertaallab 17 J.R. Carpenter – TRANS.MISSION [A.DIALOGUE]

Vertaallab is een serie op Ooteoote die dichters uit andere taalgebieden aan de lezer voorstelt. Elke aflevering minstens één gedicht. Dat u mag vertalen, als u wilt. Graag zelfs, wat ons betreft. Post uw vertaling van onderstaand gedicht als reactie op dit bericht.

TRANS.MISSION [A.DIALOGUE] is ontstaan uit een interactieve tekstgenerator op J.R. Carpenter’s website Lucky Soap. Deze generator vormt een narratieve dialoog onder bepaalde randvoorwaarden steeds opnieuw uit content van het internet. Carpenter programmeerde de generator eerst in Python en vertaalde haar vervolgens naar JavaScript in 2011. Het script werd voor het eerst door de dichter live uitgevoerd en voorgelezen in het kader van de conferentie Digital Poetics and the Present, Universiteit van Amsterdam (curatoren: Yra van Dijk, Marije Koens), Perdu, 10 december 2011.

Carpenter: “Every text we read on the web is always read in translation. The web-browser translates source code into the text we see on the screen. In the case of TRANS.MISSION [A.DIALOGUE], the web-browser translates the JavaScript source code into another script of sorts, to be performed in three voices: Strophe, Antistrophe, and Chorus.

Whether read by the eye in a fixed or a generative digital instantiation, or experienced by the ear as live voice, TRANS.MISSION [A.DIALOGUE] is a text about the translation from one place to another. Through generations of transatlantic migration, characteristics of one place become transposed upon another.”

__

TRANS.MISSION [A.DIALOGUE]

Begin Transmission.
How?
With a question.
What emerges from a suggestion?
Foreign headlands, to torment us.
Winter fog on the bay.
Have the critical arguments been weighed yet?
The translator transmits her warnings.
Why can’t the travellers request additional documents?
A few of them endured eighteen months.
Energy levels ran low, or so the reports seem to relay.
How did the navigator broadcast her details of recent crossings?
The telegraphic switch won’t register these intermittent murmurs.
Might the operator thus come to identify this inlet?
The passage from the New World proved trying.
Conditions have been unreadable.
Receiving wavering interference, some static…
Who can remember the sea in mist like this?
Some parts of the author’s research findings will be documented.
Should surveyors now leave behind these bays?
16th-century merchants traced maps.
Eleven were from England.
Why is it that the authorities always seem to erase items from the records?
Ship-to-shore delivery mechanisms take seasons to indicate the required scripts.
Have the experts attempted to write?
Instructions were air mailed hours ago.
There may have been warning.
Encrypted whines, ships on the horizon.
A vibration, no signals received, probably not sending…
Did anyone else locate that pattern?
Far systems have corresponded.
One refugee implores the administrator.
Which words of encouragement could he demonstrate?
Genealogist’s records of foreign shores repeatedly develop from these edges.
May 17th-century castaways’ descendents require extra proof from us?
Hypothetically, but by autumn certain directions would be incorrect.
Why was the nearest horizon ordered?
The furthest views resemble those of home.
In these uncanny plans, the bay is regularly glowing.
Come to think of it… does that articulate earlier propositions?
Omens of exotic gales emerge on the meter.
Is the relay station humming?
Some suspect it’s on.
Please try again.

__

__

J.R. Carpenter is een Canadese dichter en pionier op het gebied van plattegronden, webzines en niet-lineaire hypermedia objecten.
Ze studeerde Live Drawing and Anatomy aan de Students League te New York en Fibres and Sculpture aan de Universiteit van Montréal.
Al sinds 1993 gebruikt ze het internet voor de creatie en verspreiding van experimentele teksten. Haar elektronische literatuur werd gepresenteerd in musea en galeries en tijdens conferenties en festivals.
Haar pubicaties zijn Words the Dog Knows (Conundrum Press, 2008) en GENERATION[S} (Traumawien, 2011). Ze ontving talrijke onderscheidingen, waaronder de Expozine Alternative Press Award for Best English Book voor haar debuut.
Een retrospectief van haar werk zal in juni 2012 te zien zijn tijdens Electrifying Literature in het kader van de Electronic Literature Organization Conferentie in Morgantown, West Virginia.
Carpenter woont in South-Devon, Engeland.

Over de auteur

- Rozalie Hirs is redacteur van de LL-serie (Lage Landen-serie) en Vertaallab op Ooteoote. Daarnaast is zij dichter van boeken en digitale media. Zie ook www.rozaliehirs.nl.

Displaying 5 Comments
Have Your Say
 1. Ludy Roumen-Bührs zegt:

  Een lastige deze keer, maar toch een poging:

  TRANS.MISSIE [EEN.DIALOOG]

  Start Transmissie.
  Hoe?
  Met een vraag.
  Waartoe leidt een suggestie?
  Buitenlandse kapen, om ons te kwellen.
  Wintermist op de baai.
  Zijn de kritische argumenten al gewogen?
  De vertaler verzendt haar waarschuwingen.
  Waarom kunnen de reizigers geen extra documenten vragen?
  Een paar van hen hielden achttien maanden vol.

  Energieniveau’s gingen omlaag, althans de rapporten lijken dat af zeggen.
  Hoe heeft de navigator haar recente overschrijdingsgegevens uitgezonden?
  De telegrafische schakelaar zal dit onderbrekend gemompel niet vastleggen.
  Kan de operator dan komen op deze ingang te identificeren?
  De passage uit de Nieuwe Wereld bleek te proberen.
  Omstandigheden waren onleesbaar.
  Ontvang wisselende interferentie, wat statische …
  Wie kan zich de zee herinneren in mist als dit?
  De researchbevindingen van de auteur zullen deels worden gedocumenteerd.
  Moeten landmeters deze baaien nu achterlaten?
  16de-eeuwse kooplieden trokken kaarten over.
  Elf kwamen uit Engeland.
  Hoe komt het dat de overheid altijd items uit de records lijkt te wissen?
  Af-schipleveringsmechanismen doen er tijden over om de benodigde scripts aan te geven.
  Hebben de experts geprobeerd te schrijven?
  Uren geleden zijn via luchtpost instructies verzonden.
  Er kan een waarschuwing zijn geweest.
  Gecodeerd gepiep, schepen aan de horizon.
  Een trilling, geen signalen ontvangen, waarschijnlijk wordt niets verstuurd …
  Heeft iemand anders dat patroon aangetroffen?
  Verre systemen hebben gecorrespondeerd.
  Een vluchteling smeekt de beheerder.
  Welke woorden van bemoediging kon hij tonen?
  Genealogenrecords van buitenlandse kusten komen herhaaldelijk van deze zijden.
  Kunnen nazaten van 17de-eeuwse schipbreukelingen extra bewijs van ons eisen?
  Hypothetisch, maar tegen het najaar zouden bepaalde voorschriften onjuist zijn.
  Waarom was de dichtstbijzijnde horizon besteld?
  De verste uitzichten lijken op die van thuis.
  In deze vreemde beramingen is de baai regelmatig rood.
  Nu ik er over nadenk … duidt dat op eerdere voorstellen?
  Indicaties van exotische stormen op de meter.

  Bromt het relais-station?
  Sommigen vermoeden dat hij aan is.
  Probeer het opnieuw.

  • Ludy Roumen-Bührs zegt:

   De witregels zijn onbedoeld ontstaan bij het inplakken.

   • Ludy Roumen-Bührs zegt:

    “de rapporten lijken dat af zeggen” moet natuurlijk zijn “de rapporten lijken dat te zeggen”

 2. @netwurker zegt:

  _TRANS.MISSION [A(hhh).DIA(multimodal)LOGUE]_

  be[en there, done that, a]g[a]in[:out(re)] Transmission.
  [w]H[y]ow[l]?
  with a[hhhh] quest[].
  wot_merges 4rm?
  [4]Reigns.in.other.heads+[Anonymous_reroute_in_progress]TORment.heArts.
  WiFi.fog.on.a[hhh].critical.day.
  have ARGs + Augments been[+/or]gone, yet?
  trans.actuals+accents=mits+WAR/NINgs.
  y Kant [u.c]?
  a.phew.phrased+mothed.in….
  low nrg_lvling.
  relay[s].broad+social.
  [SAT+sitting]NAVigators.on.narrow.casted.crosses.
  Eleg[ant]raphic.[s|w]Itches, here. .[knot…..*here*].
  biting.the.OperaTOR.4rm.[Ma]Trix[y].inlets.
  [Br]Av[e]ian.Gnu.Worlds.in.the.unreadable.maKing[s+divided.Queens].
  [Re:De]ceiving.staccato.waves.
  ___________________________________________

  Wh[MO]O.can.REMemburr.the.C.in.a._MYST_.like.thIs?

  ___________________________________________

 3. Rozalie Hirs zegt:

  Ingezonden door Mez Breeze:

  ‎_TRANS.MISSION [A(hhh).DIA(multimodal)LOGUE]_

  be[en there, done that, a]g[a]in[:out(re)] Transmission.
  [w]H[y]ow[l]?
  with a[hhhh] quest[].
  wot_merges 4rm?
  [4]Reigns.in.other.heads+[Anonymous_reroute_in_progress]TORment.heArts.
  WiFi.fog.on.a[hhh].critical.day.
  have ARGs + Augments been[+/or]gone, yet?
  trans.actuals+accents=mits+WAR/NINgs.
  y Kant [u.c]?
  a.phew.phrased+mothed.in….
  low nrg_lvling.
  relay[s].broad+social.
  [SAT+sitting]NAVigators.on.narrow.casted.crosses.
  Eleg[ant]raphic.[s|w]Itches, here. .[knot…..*here*].
  biting.the.OperaTOR.4rm.[Ma]Trix[y].inlets.
  [Br]Av[e]ian.Gnu.Worlds.in.the.unreadable.maKing[s+divided.Queens].
  [Re:De]ceiving.staccato.waves.
  ___________________________________________

  Wh[MO]O.can.REMemburr.the.C.in.a._MYST_.like.thIs?

  ___________________________________________