Gepubliceerd op: donderdag 5 april 2012

Lindner over…

… stemmen die in Duitsland opgaan om het Nederlandse besparingmodel in te voeren en over de laatste bundel van Menno Wigman, Mijn naam is Legioen:

“Wigman geeft geen werk uit handen voor hij het ritmisch en inhoudelijk kloppend heeft gekregen. Zijn werk bestaat uit de grote thema’s, jeugd, dood, liefde, aftakeling, verval. Het is onvermijdelijk hem klassiek te noemen, zijn werk refereert voornamelijk aan Baudelaire. Het lijkt of de generatie pal voor de zijne het dichterlijke vermeed: Tonnus Oosterhoff, Nachoem Wijnberg, Astrid Lampe, F. van Dixhoorn. Alsof Wigman en leeftijdgenoten als Ilja Pfeiffer, René Puthaar en Victor Schiferli het opnieuw invoerden. Een gedicht kon weer dichterlijk zijn, op een gedicht lijken.” (lees de recensie op De Groene Amsterdammer)

About the Author