Gepubliceerd op: donderdag 5 april 2012

Jan Pollet in gesprek met Open stad

Een boek suggereert een conversatie‘ is de titel van Jan Pollets bespreking van Open stad van Teju Cole. Pollet gaat het gesprek aan en komt tot de conclusie dat Open City wel eens een breekpunt zou kunnen zijn: ‘Zoals Ulysses van Joyce begin 20e eeuw de maat aangaf voor de modernistische roman, zo zou het me niet verbazen als Open City een voorafschaduwing zou zijn van een nieuwe literaire stroming met een globalistische inslag.’

Typerend voor die nieuwe manier van schrijven noemt Pollet: ‘De verteller observeert, registreert het New York en Brussel van 2006 maar duikt tegelijk als een archivaris in het verleden. Hij puzzelt feiten uit heden en verleden en uit verschillende geografische gebieden bij elkaar. Als hij over het multiculturele Brussel spreekt haalt hij het zelfportret van Jan van Eyck boven: De man met de rode tulband, een topwerk uit de 15e eeuw waarin de kunstenaar zich visueel affirmeert als het resultaat van westerse en oosterse invloeden. Het zijn proeven van verbanden, vluchtige aanzetten tot een totaalbegrip van mens en wereld. Misschien is de werkelijkheid, zoals de losse vertelstijl van Open stad, ook slechts een aaneenschakeling van losse verbanden, wie zal het zeggen.’

TEJU COLE is schrijver, kunsthistoricus, straatfotograaf. Geboren in de Verenigde Staten (1975) uit Nigeriaanse ouders, groeide op in Nigeria. Woont momenteel in Brooklyn. Schreef de novelle  Every Day is for the Thief, en de roman, Open City. Werkt aan een nonfictie boek over Lagos, en bericht over het dagelijks leven in Nigeria’s hoofdstad via zijn twitteraccount  Small Fates.

Eind dit jaar exposeert Teju Cole zijn werk als straatfotograaf in het Old Secretariat in Panjim, India. Als aanloop naar de expositie twittert Cole geregeld bedenkingen over fotografie en het verband tussen fotografie en poëzie. Een selectie van zijn foto’s staat op Flickr,  in kleur of in zwart-wit.

Over de auteur

- Jeroen van Rooij schrijft. Onder meer 'De eerste hond in de ruimte' (roman, 2010), 'Het licht' (roman, 2012), poëzie in Parmentier en DW B, essays in nY, kritieken op De Reactor en lezingen in Perdu. Hij woont en werkt in Amsterdam.