Gepubliceerd op: woensdag 7 maart 2012

Politiek schermgedicht heet vreemdeling welkom op Schiphol

Sinds deze week worden reizigers in de Airport Library op Schiphol begroet door een bijzonder kunstwerk: het schermgedicht Welcome stranger van dichter K. Michel en vormgever Dirk Vis.

Welcome stranger is ontworpen voor wachtruimtes en bestaat uit een animatie van dansende letters die steeds nieuwe verbanden vormen. Het geheel is gebaseerd op de uiteenlopende namen waarmee het spel ‘stoelendans’ in verschillende talen wordt aangeduid. Het werk kwam tot stand in het kader van het project ‘Poëzie op het scherm’, dat eens in de twee jaar gezamenlijk door het Nederlands Letterenfonds en het Mondriaan Fonds is georganiseerd.

Het gedicht van K. Michel heeft een uitgesproken politieke lading. ‘Welkom vreemdeling‘: de argeloze vreemdeling zal wellicht de harde ironie achter deze tolerante begroeting niet meteen bevroeden. Misschien zal hem bij het woord ‘stoelendans’ een licht opgaan: u zit hier nu wel op een stoel te wachten maar misschien, wie weet, is het uw beurt om af te vallen.

Welkom vreemdeling kan hier bekeken worden.

De Airport Library werd zomer 2010 geopend als cultureel visitekaartje van Nederland. Buitenlandse reizigers kunnen er kennismaken met een uitgebreide selectie uit de Nederlandse kunst en cultuur. In de bibliotheek bevinden zich boeken en filmpjes over kunst, vormgeving, geschiedenis en literatuur in vertaling en er kan naar Nederlandse muziek geluisterd worden. Het Nederlands Letterenfonds schonk meer dan 400 vertalingen (in 24 talen) van Nederlandse fictie, non-fictie, poëzie en kinder- en jeugdliteratuur uit haar collectie aan de luchthavenbibliotheek.

About the Author