Gepubliceerd op: vrijdag 9 maart 2012

Lindner over Groenewegen en Elisabeth Tonnard

Elisabeth Tonnard:

“Het materiaal van Elisabeth Tonnard bestaat uit andermans tekst. Maar zij maakt er gedichten van en dat doet ze sterk. Ze zet de speeches die Bush na 11 september hield om in dreigende strofes, zoals in Now comes the names.”

“Ook in de op dit jaar gedateerde uitgave De dichter spreekt weer staan bronnen (zie voorpublicatie). In het ‘vademecum’ staat precies uit welke pagina’s uit het Verzameld werk van Richard Minne ze de regels heeft gesneden die ze monteerde tot nieuwe gedichten. ‘Hier is alles droom,’ opent de bundel. Wat in de montage overeind blijft is de klassieke toon, de archaïserende taal: ‘De passie is gaan liggen met den wind;/ alles is uit en alles herbegint.’

Hans Groenewegen, ‘Van alle angst ontdaan’

“Het is een rijke bundel, maar het is ook een verwarrende bundel waarin de dichter alle registers opentrekt en de indruk geeft zich nog een keer in een bundel helemaal te willen geven.”

“De vijfde bundel van Hans Groenewegen is geen symfonie, zoals de vorige. De rijkheid van de bundel is niet alleen het gevolg van de hoeveelheid stijlen waarin de dichter zich uitleeft, ook van veel sterke en treffende regels, als ‘angst drijft ons uiteen als stuwmeren/ vis’. Ook hierin is de dood aanwezig: ‘de lucifer brandde tot aan de vingers af/ verwrijf je op het tafelblad tot as’.”

“Ridiculiseert Hans Groenewegen de tendens die precies doet wat Wilders wil: kunst zo politiseren dat je die als ‘linkse hobby’ weg kunt zetten? De vraag om engagement in de literatuur is hetzelfde als wat Geert Wilders doet in de politiek, om het gechargeerd uit te drukken. Groenewegen is oud en belezen genoeg om ook van die medaille de keerzijde te kennen.”

Verder heeft het Lindner het ook nog over de Chinese dichter Shang Ch’in, die subtiel laveert tussen realisme en surrealisme. Zijn gedicht Geluidssnelheid beschrijft ‘de zelfgekozen sprong’ van een brug maar alludeert tussen de regels op de ware aard van de feiten.

Lees de volledige recensie op De Groene Amsterdammer.
Daniël Rovers besprak de bundel van Hans Groenewegen op Terras.

About the Author